PROJEKTUJEMY, REALIZUJEMY, BUDUJEMY

ZRÓB TO DOBRZE JUŻ ZA PIERWSZYM RAZEM

 

 • przyłącza do budynków
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznych
 • instalacje odgromowe
 • montaż oświetlenia
 • pomiary elektryczne - MPI-525 firmy SONEL
 • montaż osprzętu elektrycznego
 • elektro-instalacje
 • montaż instalacji teletechnicznych:
  - domofony, wideofony
  - instalacje alarmowe
  - instalacje TV dozoru (CCTV, TV przemysłowa)
  - instalacje antenowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003 poz. 2016 (z późniejszymi. zmianami) wykonujemy przeglądy instalacji elektrycznych, oświetleniowych oraz odgromowych w budynkach jednorodzinnych , wielorodzinnych, zakładach produkcyjnych oraz usługowych.

 

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz niezawodny sprzęt pomiarowy Firmy Sonel gwarantuje najwyższy poziom usług.

 

 

 

Okresowa kontrola instalacji elektrycznych

 

Przyczyny powodujące powstawanie pożarów w instalacjach elektrycznych to najczęściej uszkodzenia izolacji, powodujące zwarcia lub znaczny prąd upływności.

Skutecznym środkiem eliminacji takich przypadków jest okresowe wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji.

Kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, w tym jego estetyki i otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W trakcie kontroli okresowej należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.