PROJEKTUJEMY, REALIZUJEMY, BUDUJEMY

ZRÓB TO DOBRZE JUŻ ZA PIERWSZYM RAZEM

 

Wewnętrzna instalacja gazowa rozpoczyna się od zaworu głównego ("kurek główny"), a kończy się na odbiornikach gazowych takich jak kocioł gazowy czy kuchenka.

Materiały, z jakich wykonujemy instalację gazowa, powinny odznaczać się solidnym wykonaniem oraz bezwzględnie posiadać certyfikat bezpieczeństwa, co oznacza, że należy używać tylko atestowanych materiałów.

Aby bezpiecznie korzystać z instalacji gazowej właściciel lub zarządca nieruchomości zgodnie z zapisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 1994r. Nr b9, poz. 414 ze zmianami) powinien co najmniej raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać tylko upoważnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.