PROJEKTUJEMY, REALIZUJEMY, BUDUJEMY

ZRÓB TO DOBRZE JUŻ ZA PIERWSZYM RAZEM

 

Istota biologicznej oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie ścieków służą ochronie zdrowia, życia, środowiska oraz chronią zasoby czystej wody, która będzie wykorzystana przez przyszłe pokolenia. Nie wszyscy rozumieją potrzebę oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych. W Polsce tylko 3% gospodarstw jest podłączonych do kanalizacji z oczyszczalnią ścieków. W życiu codziennym wytwarzamy ogromne ilości ścieków, które zagrażają naszemu zdrowiu, czasami życiu, a także grożą zanieczyszczeniem zasobów wody pitnej. Oprócz ścieków "domowych" często mamy do czynienia ze ściekami pochodzącymi z funkcjonujących małych przedsiębiorstw, ośrodków zdrowia, szpitali, urzędów i szkół. 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem, które oczyszcza ścieki i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu. 

Usytuowanie POŚ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) odległości urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków powinny wynosić:

 • 2 m od granicy działki, drogi lub ciągu pieszego;
 • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (w przypadku nie zainstalowania instalacji odpowietrzającej wysokiej);
 • 1,5 m od drenażu do najwyższego poziomu wody gruntowej;
 • 15 m od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości (osadników, szamb);
 • 30 m od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do najbliższego przewodu rozsączającego ścieków oczyszczonych biologicznie

lokalizacja oczyszczalni

STOP oczyszczalniom z "drenażem"

Otwarcie mówimy „NIE - drenażówkom !!!”, które tylko z pozoru są „tanie i nieszkodliwe”. Użytkowanie ich powoduje ogromne zniszczenia w glebie, a z kolei powstałe zniszczenia są nieodwracalne.

Dodatkowo, po roku 2015 każda oczyszczalnia drenażowa, choć została zainstalowana legalnie - będzie produkować ściek, który stanie się ściekiem nielegalnym. Niestety ten problem będzie dotyczył już tylko właściciela „drenażówki”. 

Dla nikogo nie chcemy też „strefy smrodu”, która potrafi spustoszyć nie tylko ogród, ale i portfel. 
Właśnie dlatego ostrzegamy przed wybraniem rozwiązania, które tylko z pozoru jest tanie i nieszkodliwe. 

Zapraszamy do przemyślenia wszystkich argumentów „za” i „przeciw”, sugerujemy też podjęcie decyzji zarówno ekologicznej, jak i ekonomicznej.

To jest powód, dla którego polecamy nasze oczyszczalnie biologiczne .

Po paru latach użytkowania oczyszczalni drenażowej

Czarne smugi to ziemia totalnie skażona.

Niestety, internet nie jest w stanie oddać całej gamy zapachów.

Z rur drenażowych procesy oczyszczania przenosiły się do podłoża. W tym miejscu zachodziły procesy gnilne, które coraz bardziej zmniejszały przepływ drenażu.

Efekt był taki, że po jakimś czasie pole drenażowe przestało odprowadzać ściek.

Niezbędnym stała się wymiana pola drenażowego lub wymiana całego systemu oczyszczania.

 

 

 

Wysoka wydajność przy niskich kosztach eksploatacji

 

BioDisc®to kompaktowe biologiczne oczyszczalnie ścieków z systemem obracających się dysków, z wbudowanym systemem czerpakowym opatentowanym przez Klargester.

Po otrzymaniu pozwolenia wodno-prawnego, oczyszczone w oczyszczalni BioDisc® ścieki mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych.

1. SPOSÓB  DZIAŁANIA

Urządzenie składa się z osadnika wstępnęgo, dwuczęściowej strefy biologicznej,  z systemem  zanurzonych i obracających się dysków oraz osadnika wtórnego.

BioDisc® napędzany jest małym silnikiem elektrycznym, który obraca  wał  napędowy.  Na  wale  napędowym zamontowany jest również system czerpakowy umożliwiający stabilny przepływ ścieków pomiędzy I i II strefą biologiczną.

Tarczowe złoże biologiczne zamontowane  na wale napędowym składa się z zainstalowanych obok siebie kilku pakietów tarcz (dysków) z tworzywa sztucznego (PP). Na tarczach osadzają się mikroorganizmy w formie aktywnego biologicznego filmu. Podczas każdorazowego obrotu dysków, bakterie rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach, powodując ich oczyszczanie.

2. SYSTEM  CZERPAKOWY

Opatentowany system czerpakowy umożliwia regularny i równomierny przepływ ścieków pomiędzy I  i  II strefą biologiczną, dzięki czemu unika się gwałtownego przepływu ścieków przez strefę biologiczną.

Dzięki powyższemu procesowi powstają w pełni biologicznie oczyszczone ścieki spełniające najwyższe wymagania jakościowe. W ten sposób steruje się również dopływem ścieków do osadnika wtórnego.

3. OSADNIK  WTÓRNY

Biologicznie oczyszczone ścieki, przepływają z drugiej strefy biologicznej do  osadnika wtórnego, odgrodzonego  ścianką działową. Zawiesiny koloidalne osadzają się na dnie osadnika, a oczyszczone ścieki odpływają ze zbiornika.

4. SZYBKI  I ŁATWY  MONTAŻ

Kompaktowa  oczyszczalnia ścieków  BioDisc® marki Klargester dostarczana jest jako kompletna  jednostka nadająca się do natychmiastowej instalacji. Zaleca się powierzenie montażu urządzenia wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej.

5. KONSERWACJA

Urządzenia BioDisc® marki Klargester wyróżniają się bardzo wysokim stopniem bezpieczeństwa eksploatacji, dlatego też przeprowadzana raz do roku konserwacja jest w pełni wystarczająca.

Urządzenie wymaga bardzo ograniczonej konserwacji, ponieważ wykonane jest w znacznej części z poliestru wzmocnionego  włóknem szklanym i  elementów  odpornych  na korozję.

6. ZASTOSOWANIE

 • BioDisc®   jest sprawdzoną alternatywą dla konwencjonalnego systemu kanalizacyjnego.
 • BioDisc® spełnia wszelkie wymagania normy PN EN 12566-3 dotyczącej kontenerowych oczyszczalni ścieków.
 • Wysoka  jakość uznana na całym świecie i zatwierdzona przez krajowe instytucje ochrony środowiska.
 • BioDisc®   charakteryzuje się cichą pracą i nie dostarcza nieprzyjemnych zapachów.
 • Zabudowa  oczyszczalni w  gruncie  gwarantuje  łatwy dostęp w przypadku prac konserwacyjnych.
 • Dostępna w zakresie 6-75 mieszkańców RLM (oczyszczalnie dla większej ilości RLM dostępne są na zapytanie).
 • Kompaktowa oczyszczalnia ścieków BioDisc® dla 6 osób o wadze 350 kg, monolityczna, o małej głębokości   zabudowy jest oferowana jako optymalne rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.
 • Konstrukcja  oczyszczalni umożliwia łatwą zabudowę, szczególnie w miejscach o ograniczonym dostępie

 

 


BIOPURA -  EFEKTYWNA KOMPAKTOWA NIEZAWODNA

Biologiczna oczyszczalnia BioPura 

to niezawodne 
i ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do miejsc bez
możliwości podłączenia do systemów kanalizacji zbiorowej. Zbiornik wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego 
środowiska polietylenu, natomiast ożebrowana konstrukcja 
gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych oraz odpowiednie
zakotwienie. W oczyszczalni wykorzystano najnowszą technologię
oczyszczania poprzez zanurzone złoża biologiczne co zapewnia bardzo wysoką skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji.

Oczyszczony ściek możemy rozsączyć do gruntu poprzez drenaż, studnię chłonną lub pakiety, ale też odprowadzić, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, do wód powierzchniowych takich jak rowy, rzeki, stawy, jeziora.
u małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji.

Jak to działa

ETAP I: dopływ ścieku surowego    do osadnika wstępnego. 
ETAP II: dopływ ścieku do I części tlenowej-biologicznej 
ETAP III: dopływ ścieku do II części tlenowej-biologicznej
ETAP IV: dopływ ścieku do osadnika wtórnego